Katalogi indywidualne:

1987 - Kopeć, Galeria BWA, Poznań, autor tekstu - Dariusz Nowacki, Jerzy Kopeć
1989 - Kopeć, Poznań
- Kopeć, Galeria Anny Kareńskiej, Poznań, autor tekstu - Stanisław Piskor
1992 - Kopeć, Galeria BWA, Poznań, autor tekstu - Stanisław Piskor
1999 - O niezależności malarskiej wyobraźni Jerzego Kopcia, Poznań, autor tekstu - Andrzej   Kostołowski
2005 - Jerzy Kopeć Uwięzieni w sobie,Galeria NOWA, Poznań, autor tekstu - Andrzej Kostołowski
2012 - Jerzy Kopeć Plaża - unaturzeni, Poznań, autor tekstu - Roman Kubicki, Jerzy Kopeć