Bunt, 1981-83

Przebudzenie, 1984

Ekspresja, 1984

Rysunek Wyprawy, 1984-85

Droga, 1986-87

Akty, 1994

Postacie, 2002-03

Zdeformowane, 2004-05

Unaturzeni, 2006-07