Pion-Poziom, 1999,
metal, olej, płótno, 944 x 4400 x 2200 cm

Pion-Poziom, Plac Wolności, Poznań, 1999

Strojny w kolorowe, poziome pasy stożek-kolec unieruchomił wszystko. Całość tego dziwnego misterium zdawały się kontemplować postacie usadowione po obu stronach krzyża. Były to konwulsyjne figury-indywidua w różny sposób zrośnięte z krzesłami. więcej…