Rysunek Drugi Wyprawy, 1985,
akryl, papier, 350 x 1000 x 1150 cm
Jurek i Tadeusz
praca wspólna
300 x 400 cm
praca Tadeusza Sobkowiaka

Rysunek Drugi Wyprawy, Galeria Wielka 19, Poznań, 1985

Myśląc o nowej sztuce, o nowym malarstwie - należy powiedzieć o nowym romantyzmie duszy ludzkiej, gdzie artysta jako podmiot poznania mistycznego jest tym, przez którego "Absolut i wieczność przemawia". więcej…