Rysunek Pierwszy Wyprawy, 1984
akryl, papier, 730 x 320 x 340 cm
Rysunek Pierwszy Wyprawy (fragment), 1984,
akryl, papier
Rysunek Drugi Wyprawy, 1985
akryl, papier, 350 x 1000 x 1150 cm
Rysunek Drugi Wyprawy (fragment), 1985
akryl, papier
Rysunek Pierwszy Wyprawy (fragment), 1984,
akryl, papier

Rysunek Wyprawy, 1984-85