..., 1999
..., 1999
drewno, sznurek, 730 x 1430 x 3200 cm
..., 1999
drewno, sznurek, 730 x 1430 x 3200 cm

Pion-poziom, 1999