Ekspresja, 1984,
akryl, papier, 950 x 2700 cm
Ekspresja, 1984,
akryl, papier, 950 x 2700 cm
..., 1984,
olej, płótno, 350 x 1700 cm
Bunt, 1984,
olej, płótno, 340 x 940 cm
..., 1984,
olej, płótno, 620 x 340 cm
Jurek

Ekspresja, Hala 7, MTP, Poznań, 1984

Stworzenie ¶wiata splata się z wielkim wymarszem ku wolno¶ci. Droga ta ma potwier- dzenie w dynamicznej strukturze wszech¶wiata. Wiem, że wszystko jest w nieustannym ruchu, i że powinni¶my traktować ten ruch, jako kogo¶ poza wszelkim antropomorfizmem.
więcej…