Malowanie w holu, PWSSP, Poznań, 1983

Wielkie obrazy

Odwiedzających poznańską uczelnię plasty- czną intrygowały płótna malarskie ustawione na półpiętrze szkoły. Na oczach przecho- dzących powstawały tam wielkie (w sensie bardzo dosłownym, choć niektórzy mówili, że i w sensie metaforycznym) obrazy Jerzego Kopcia.

Głos Wielkopolski, 1983