Uwięzieni, 2008,
Uwięzieni 5, 2008,
olej, płótno, 570 x 910 cm
Uwięzieni 5, 2008,
olej, płótno, 570 x 910 cm
Uwięziony , 2008,
olej, płótno, 660 x 820 cm
Uwięzieni 6, 2008,
olej, płótno, 510 x 590 cm

Sytuacje graniczne, 2008