..., 2001,
olej, płótno, 288 x 192 cm
..., 2003,
olej, płótno, 189 x 221 cm
..., 2003,
olej, płótno, 178 x 260 cm
..., 2003,
olej, płótno, 140 x 185 cm
..., 2003
olej, płótno, 194 x 312 cm
..., 2002,
olej, płótno, 157 x 170 cm
..., 2003,
olej, płótno, 114 x 124 cm
..., 2001,
olej, płótno, 136 x 162 cm
..., 2001,
olej, płótno, 101 x 62 cm
..., 2001,
olej, płótno, 87 x 58 cm
..., 2001,
olej, płótno, 85 x 59 cm
..., 2001,
olej, płótno, 142 x 125 cm
..., 2001,
olej, płótno, 86 x 112 cm
..., 2002,
olej, płótno, 84 x 99 cm
..., 2001,
olej, płótno, 60 x 89 cm

Wtopieni w tło, 2002-03