Magia, Plac miejski, Much, Niemcy, 1989

Jerzy Kopeć, Magia , Plac miejski, Much, 1989
To malarstwo nie może i nie powinno być oglądane. Musi ono być w swej rozciągłości przeżywane, doświadczane z dystansu. Z tego właśnie dystansu staje się widoczne, że nie chodzi tu o pretensjonalne zapełnienie przestrzeni, lecz o potraktowanie w wielkich rozmiarach wielkiego tematu, a więc w sposób adekwatny. więcej…