Total-malarstwo, 1986,
akryl, papier, płótno, drewno, 350 x 1800 x 1150 cm

Total-malarstwo, Galeria Wielka 19, Poznań, 1986

Total nie ogranicza swych inspiracji... i wyników do określonej sfery, polem jego działań jest Całość, dla której punktem wyjścia jest zbiór nie uszeregowanych aksjologicznie Punktów i Dróg. więcej…