Rysunek Pierwszy Wyprawy, 1984,
akryl, papier, 730 x 320 x 340 cm
Jurek i Tadeusz
Teresa i Jurek

Rysunek Pierwszy Wyprawy, Plac Wolności, Poznań, 1999

Dwaj artyści zbudowali grotę i wzorem malarstwa naskalnego zamalowali tę niby-grotę. To odwołanie się po części do sztuki neolitycznej i rzeczywistości fantastycznej było swoistym manifestem pierwotnej ekspresji, apologią instynktu, i tego, co irracjonalne, tłumione, represjonowane przez kulturę i rozum. więcej…