5 lipiec 2012

„Plaża –- unaturzeni”
15.09.2012 – 15.10.2012
Plac Wolno¶ści, Poznań

Otwieranie przestrzeni.
Wychodzenie poza kontekst galerii, na które zdecydowałem się w 1988 roku wystaw± na Placu Wolno¶ci, stało się ważnym krokiem w poszukiwaniu nowych możliwo¶ci dla mojej twórczo¶ci, otwierania żywych prze- strzeni funkcjonowania sztuki i autenty- cznych kontaktów z odbiorc±. Każda kolejna wystawa utwierdza mnie, że wybór był słuszny. więcej…